تماس با ما

اطلاعات تماس

تماس مستقیم با مشاوران فارسی زبان تراست آکادمی در اروپا :

Whatsapp : 0036 709787212

302018230 0036

آدرس پستی: Corvin koz 2 ,1082 Budapest

طبقه اول، واحد 12

دفتر Trust Academy

اینستاگرام: academy.trust

آدرس ایمیل: trustacademyhu@gmail.com

trustacademyhu.net

X